RAZREDBENI ISPIT

ZA AKADEMSKU 2013./2014. GODINU

Prijave za polaganje I. (srpanjskog) roka razredbenog ispita primaju se

od 24. lipnja do 2. srpnja 2013. godine

u Studentskoj referadi Farmaceutskog fakulteta od 09.00 - 11.00 sati i od 12.00 – 14.00 sati. 

Dokumenti potrebni za prijavu za polaganje razredbenog  postupka:


a)    svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju
b)    svjedodžba o maturi ili završnom ispitu
c)    Izvadak iz matične knjige rođenih (rodni list)
d)    liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima
e)    potvrda o uplati od 50.00 KM na žiro računa Farmaceutskog fakulteta : UniCredit bank d.d. 3381302231909479, s naznakom  „za razredbeni postupak“
f)     Popunjenu prijavu za razredbeni postupak (formular dobijete na fakultetu)

Pristupnici mogu predati ovjerene kopije dokumenata i potvrdu s fakulteta na kojemu su originalni dokumenti ukoliko predaju dokumente na više fakulteta.

Dokumente poslane poštom nećemo uvažavati.

Razredbeni postupak temelji se na:

-      vrednovanju općeg uspjeha u srednjoj školi,
-      razredbenom ispitu, provjera znanja testom,
-      predmeti iz koji se polaže razredbeni ispit su: matematika, kemija i biologija

-          - I. (srpanjski ) razredbeni rok održat će se u subotu , 06.07.2013. godine u prostorijama Medicinskog fakulteta na Bijelom brijegu  s početkom u 09.00 sati.

-         -  II. (rujanski) razredbeni rok: odredit će se naknadno, ukoliko bude slobodnih mjesta

Pristupnici koji ne steknu pravo upisa dužni su podignuti svoje dokumente najkasnije u roku od 3 mjeseca.

 

www.farf.ba

Farmaceutski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Najeftniji tvrdi uvez i print u gradu