RAZREDBENI ISPIT

ZA AKADEMSKU 2014./2015. GODINU

Prijave za polaganje I. (srpanjskog) roka razredbenog ispita primaju se

od 23. lipnja do 3. srpnja 2014. godine

u Studentskoj referadi Farmaceutskog fakulteta od 09.00 - 11.00 sati i od 12.00 – 14.00 sati. 

Dokumenti potrebni za prijavu za polaganje razredbenog  postupka:


a)    svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju
b)    svjedodžba o maturi ili završnom ispitu (potvrda o pristupanju državnoj maturi - za strane državljane) 
c)    Izvadak iz matične knjige rođenih (rodni list)
d)    liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima
e) potvrda o prebivalištu
f)    potvrda o uplati od 50.00 KM na žiro računa Farmaceutskog fakulteta : UniCredit bank d.d. 3381302231909479, s naznakom  „za razredbeni postupak“
g)     Popunjenu prijavu za razredbeni postupak (formular dobijete na fakultetu)
 

Pristupnici mogu predati ovjerene kopije dokumenata i potvrdu s fakulteta na kojem su originalni dokumenti ukoliko predaju dokumente na više fakulteta.

Dokumente poslane poštom nećemo uvažavati.

Razredbeni postupak temelji se na:

-      vrednovanju općeg uspjeha u srednjoj školi,
-      razredbenom ispitu, provjera znanja testom,
-      predmeti iz koji se polaže razredbeni ispit su: matematika, kemija i biologija

-          - I. (srpanjski ) razredbeni rok - 5. srpanj 2014. god. (subota) 09.00 sati. Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Bijeli brijeg. Raspored pristupnika po dvoranama biti će objavljen naknadno.

-         -  II. (rujanski) razredbeni rok: odredit će se naknadno, ukoliko bude slobodnih mjesta

Pristupnici koji ne steknu pravo upisa dužni su podignuti svoje dokumente najkasnije u roku od 3 mjeseca.

UPISNA KVOTA:

a) redoviti studenti za koje sredstva osiguravaju nadležna županijska
ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa – 2 studenta
b) redoviti studenti koji participiraju u plaćanju studija – 23 studenta
c) redoviti studenti – strani državljani koji participiraju u plaćanju studija – 5 studenata

 

www.farf.ba

Farmaceutski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Najeftniji tvrdi uvez i print u gradu